Az utóbbi években az adatok és az azokból kinyerhető információk a gazdasági növekedés egyik fontos hajtóerejévé válnak, váltak. Az adatok mennyisége, az adatokhoz való hozzáférés iránti kereslet folyamatosan növekszik. Napjainkban már nem az a kulcskérdés, hogy egy probléma megoldásához honnan, mennyi idő alatt lehet a szükséges adatokat beszerezni, hanem az, hogy a rendelkezésre álló adatokból milyen gyorsan és hatékonyan vagyunk képesek döntéseket hozni. A rendelkezésre álló információkból milyen lehetőségeket, megoldásokat találunk, legyen szó akár a szolgáltatói szektor, akár a szabályozás kihívásairól.

A hírközlés, mint kulcságazat biztosítja a digitális jövő vérkeringését, a jelen és jövő társadalmának egyik legfontosabb értékét, az adatok, információk továbbítását. A továbbítást biztosító hírközlési infrastruktúra sok esetben szűkös erőforrás, melynek hatékony kihasználása közös érdek.

Így szükségszerű, hogy a hírközlési szakma rendelkezzen e hatékonyság biztosítása, támogatása érdekében az elektronikus hírközlésről friss, feldolgozható, elektronikus adatokkal, információkkal.

A hírközlési szakmának – amely alapját adja a XXI. század társadalmát jellemző digitális világnak – szüksége van egy nyilvántartásra és informatikai rendszerre, amely képes a hírközlési szakma szereplőinek adat és információ iránti igényét biztosítani.

A hírközmű szektorban szereplő cégek is legfőképpen az E-közmű kormányrendeletnek történő adatszolgáltatás végett kezdtek el térinformatikai rendszerek kialakításában. A DWG rajzokból itt is el kellett kezdeni téradatfájlokat képezni, hogy ezeket publikálni lehessen az E-közmű felé, mindig alkalmazkodva az aktuális kormányrendelethez. Többen felismerték közülük, hogy a kötelező adatszolgáltatást ki lehet egészíteni, illetve tovább lehet fejleszteni olyan web alapú térinformatikai rendszerré, melyek saját belső igényeiket is ki tudják elégíteni.

A Varinex-CADStudio Kft. (korábban VARINEX Zrt.) e-közmű Plus szolgáltatása saját extra funkciókkal ellátott webes belső felületet jelent. A saját egyedi adatok hozzáadásával megteremtetjük az alapját egy olyan térinformatikai rendszernek, ami a későbbiekben számtalan módon tudja majd megkönnyíteni a hírközmű szektorban dolgozó kollégák munkáját.

Ki kell alakítani egy adatmodellt, melynek létrehozását a szektor kollégáival együtt kell megvalósítani, hiszen a felhasználói igények kielégítése az elsődleges szempontunk. A leegyeztetett adatmodellt egy megfelelő környezetbe kell integrálnunk. Erre biztosít lehetőséget az AutoCAD Map 3D alatt működő űrlap technológia, melyet testre tudunk szabni az igényeknek megfelelően. Ez a felület már lehetőséget biztosít számunkra, hogy a meglévő adatainkat egyszerűen frissítsük, szerkesszük, szűrjük és riportoljuk.

Ha az állományunk a megfelelő adatokkal rendelkezik lehetőségünk van néhány kattintásból akár teljes vagyonleltárt készíteni és azt további feldolgozásra akár Excel táblázatos formába exportálni. Az adatbázisunk ilyen magasszintre hozása a későbbiekben nagyban lecsökkenti az adatszolgáltatás költségeit az olyan jövőbeli kihívásoknál, mint a Hír-Közmű E-Terv – Egységes Hírközlési Objektummodell.

AutoCAD Map 3D lehetőséget biztosít a topológia építésre. A topológia lényege, hogy a hálózatunk vonalszakaszok (vezetékek) és pontok (megszakítási pontok, műtárgyak, stb.) logikai felépítéséből áll. Ha a hálózatunk geometriái topologikusak, kiszűrhetők lesznek a hibás objektumok (pl.: nem illeszkedő műtárgyak, duplikált objektumok, stb.) és magasszintű prémium funkciók válnak elérhetővé már AutoCAD MAP 3D-n belül is (pl.: hálózatkövetés).

További lehetőség címadatbázist építeni a fogyasztóinkból. Egy közműszolgáltató számára kiemelkedő fontosságú, hogy tisztában legyen a fogyasztói adataival. Az E-közmű kormányrendelet szerint egyébként a fogyasztói végpontokat is publikálni kellene, de a hírközmű szektorban ezt szinte lehetetlen megoldani a nagy számú fogyasztók dinamikus változása végett. Amennyiben felrajzoljuk a bekötéseket, azok végére már lehet fogyasztói végpontokat kapcsolni, amelyek a topológiába is tökéletesen illeszkednek.

A helyrajzi számokat, házszámokat akár a földhivatali alaptérképpel összemetszve is kitölthetjük automatikusan. Végezhetünk továbbá olyan Dokumentum csatolásokat is melyek akár szerződéseket, terveket is kapcsolhatnak egy-egy fogyasztóhoz

Az elmúlt években cégünk olyan nagy hírközmű szolgáltatók e-közmű rendszerét alakította ki, mint a UPC, Digi vagy a Vidanet, de számos kisebb hírközmű szolgáltató cégnek is segítettünk a különböző kötelezettségek megvalósításában. Az adatbázisok építése közben, pedig mindvégig törekedtünk arra, hogy később kompatibilis legyen akár független műszaki vagy gazdasági információs rendszerekkel is.

Űrlaprendszer

Az űrlaprendszer egy AutoCAD Map 3D-re épülő saját fejlesztésű funkciókkal kiegészített szolgáltatás, mely a megszokott szerkesztési felületeket megtartva, téradatokkal látja el az egyes objektumokat. Ezen adatokat egy speciális űrlaprendszeren keresztül érhetjük el, és többféle műveletet végezhetünk velük.

Célunk tehát az, hogy a DWG alapú rajzokból egy olyan téradatbázis kialakítása, melynek a változáskövetése egy magasszintű, de mégis egyszerűen üzemeltethető platformon történik. Létrehoztunk egy kifejezetten hírközmű szektor számára készített téradatbázis struktúrát, melybe a közműhálózat szakági modellje beleültethető. Az átültetett hálózat innentől kezdve egy minden igényt kielégítő űrlapos felületen szerkeszthető. Ezen űrlapok tökéletesen lefedik a Lechner Tudásközpont felé publikálandó e-közmű adatstruktúrát.

Tekintve az E-közmű rendelet információ igényének rendkívüli diverzitását, az űrlapok ki vannak egészítve olyan funkciókkal, melyek meggátolják, hogy a felhasználó hibás adatot vigyen be a rendszerbe, így elkerülhetők az elírásokból, vagy tájékozatlanságból származó hibák. Ezen felül a könnyebb kezelhetőség érdekében, listák formájában az űrlapokba integráltunk minden olyan adatot, melyeket a Lechner Tudásközpont meghatározott értékkészletből, választható formában igényel. Bizonyos adatokat, például a vezetékhosszt, automatikusan a geometriából állítunk elő, ezzel is növelve a pontosságot.

Az űrlapokon keresztül objektumokra szűrhetünk a már kitöltött adatok alapján. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre több adattal dolgozzunk egy időben. Igény szerint az adattartalom bármilyen egyéb térobjektummal vagy értékkészletekkel kiegészíthető, melyek nem e-közmű kötelesek.

Topológiai megközelítés

Az Űrlap rendszert topologikus környezetbe is be tudjuk tölteni. Ennek kialakítása szintén AutoCAD Map 3D-s környezetben valósul meg. Összekapcsoljuk az élek, vonalláncok (vezetékek) geometriáját a csomópontok (szekrények, elosztók, műtárgyak, egyéb segéd pontok, stb.) geometriáival. Ezt követően nyomon lehet majd követni minden olyan bedolgozási hibát. Egy különálló szekrény, erősítő, ami nem csatlakozik a nyomvonalhoz rögtön kitűnik majd hibával ugyanúgy, ahogy egy vezeték, ami nem illeszkedik pontosan a hozzácsatlakozó következő szakaszhoz. A topológia segíti a szerkesztés folyamatát, mert nem véthetünk alapvető szerkesztési hibákat, hisz könnyedén ellenőrizhetjük a hálózat homogenitását.

A topológiával lehetőségünk van a földrészlet-határokon megtörni a vezetékeinket. Ennek előnye, hogy a földhivatali alaptérképből, minden vezetékszakaszról vagy egyéb objektumról meg tudjuk mondani, hogy milyen helyrajzi számon, közterületen vagy címen helyezkedik el.

A topológia lehetőséget biztosít a hálózatkövetés funkció használatára is. A hálózatkövetés a kiválasztott kezdőgeometriától végig nézi az összes soron következő hálózati elemet egészen addig, amíg egy olyanhoz nem ér, ahol nem tud tovább haladni.

Pl. Tegyük fel, hogy egy erősítőnk elromlik és mi hozzárendelünk egy attribútumadatot, miszerint „nem üzemel”. Ezt követően a programnak meg lehet mondani, hogy a hálózatkövetést szakítsa meg azon a ponton, ahol meghibásodott műtárggyal találkozik. Ez a funkció egy meghibásodás esetében különösen hasznos információkat ad, hiszen riportot is tudunk készíteni az összes érintett objektumunkról, és ha a fogyasztói végpontjaink is megfelelően vannak feltöltve, néhány kattintással információt kapunk róla, hogy hol nem tudunk majd szolgáltatni.

Műszaki Objektum Nyilvántartó Rendszer

A Varinex-CADStudio Kft. rendelkezik egy olyan professzionális böngésző alapú Műszaki Objektum Nyilvántartó Rendszerrel, ami a magas felhasználói élményen felül rugalmas, a korábbiakban részletezett adatmodellekre épülő webes megjelenítést is garantál. Ehhez a felülethez hasonlóan az E-közmű Plushoz szintén csak böngészőre van szükségünk. Minden olyan funkcióval rendelkezik, amivel az E-közmű Plus, de objektumainkhoz már itt is űrlapokkal kérdezhetjük le a hozzájuk tartozó adatokat.

Lehetőségünk van adatmódosításra, élettörténet kezelésre és alapvető funkcióként szerepel a dokumentumtár is. Egy adott objektumra kattintva bármely hozzácsatolt PDF, DOC, JPG, objektum megnyitására lehetőségünk van. Objektumainkat az Általános Lekérdező Modullal (ÁLM) szűrhetjük, riportolhatjuk.

Ezzel a felülettel a jövőre nézve olyan professzionális fejlesztések is elérhetőek lesznek, mint például egy potenciális ügyfélkört kereső modul, mely megtalálhatja a jelenlegi hálózatunkhoz közel lévő lehetséges jövőbeli fogyasztóinkat. Információkat ad meg róluk, illetve lehetőséget ad számunkra, hogy mi magunk is adatokat rendeljünk hozzájuk.


Ha érdeklődik a téma iránt keresse kollégáinkat, vagy kövesse nyomon folyamatosan frissülő cikkeinket a témában. 

Amennyiben szakmai ismereteit bővítené és elsőként szeretne hozzáférni a legfrissebb újdonságokról szóló hírekhez vagy cikkekhez, elég egyetlen kattintás: legyen tagja Facebook közösségünknek vagy iratkozzon fel Hírlevelünkre!

Kapcsolattartó:

Cservenák Róbert
GIS projekt menedzser
+36 1 273 3420
+36 20 583 7292
robert.cservenak@cads.hu