A dinamikus adatnövekedés és a digitális állományok térhódítása szükségessé teszi a komplex adatokat megjeleníteni és kezelni képes szoftverek fejlesztését is. Ma már szakági tematikus térképekre van szükség a TÁVHŐ szektor számára is ami, gyors és pontos adatszolgáltatásra, kimutatásokra, riportokra képes, mind a belső, mind pedig a külső adatigénylők felé.

Az e-közmű rendelet bevezetését követően lépéskényszerbe kerültek az ágazatot üzemeltető vállalatok. Bár ez a rendelet sokak számára kötelező kényszerként fogalmazódott meg, mégis jelentős változást hozott a műszaki nyilvántartásukban, akarva, akaratlanul ugyanis létrejött egy egységes műszaki nyilvántartási alap, amely a földben és a föld felett rejlő infrastruktúrát leíró adatokkal is felruházta a térbeli elhelyezkedésük mellett.

A VARINEX Zrt. az e-közmű adatszolgáltatási kötelezettséget tovább gondolva olyan térinformatikai alapú alkalmazást fejlesztetett a távhőszolgáltatók számára, amely alkalmas műszaki nyilvántartásra, dokumentumkezelésre és a munkafolyamatok támogatására is. A CityScape District-heating rendszerben könnyen rögzíthetők a veze­tékhez, az ellátott épülethez, a hőközpontokhoz, hőfogadókhoz vagy az aknákhoz kap­csolódó adatok, és lehetőség nyílik a műtárgyak, berendezések és sze­relvények rögzítésére is.

Kapcsolódó tartalmak: