Az Arkance Systems Hungary (korábban Varinex-CADStudio Kft.) Magyarország egyik meghatározó megoldásszállítója az önkormányzati és városüzemeltetési térinformatika, a digitális térképezés, valamint közműnyilvántartás, tervezés és kezelés területén.

Komplex, egyedi igényekre szabott és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek keretében nagy hangsúlyt helyezünk az alapokra, a megfelelő digitális térképi és térinformatikai adatbázisok biztosítására, valamint a meglévő adatok integrálására. A CityScape rendszert úgy alakítottuk ki, hogy az önkormányzatok, városüzemeltető cégek alkalmazottai könnyen és gyorsan használhassák napi munkájuk során.

A moduláris felépítése, és a kötetlen adatmodell lehetőséget biztos, hogy az újabb elvárások vagy a napi működés tapasztalatai alapján felmerülő igények rugalmasan kiszolgálhatók legyenek. A teljesség igénye nélkül, olyan fontos modulok, mint a város útnyilvántartása, zöldterület-kataszter, játszóterek, padok, közterületi eszközök nyilvántartása.

A Városüzemeltetési rendszer főbb funkcionalitásai közé tartozik a grafikus, képi és alfanumerikus adatok sokféle szempont szerinti megjelenítése, mérés, objektumok keresése, objektum adatok megjelenítései, grafikus adatok és lekérdezés eredmények nyomtatása, dokumentumokkal történő kapcsolat létrehozása. Így a modulok képesek arra, hogy tetszőleges lehatárolási egységben (például adott választókerületben) egyedi célú lekérdezést hajtsunk végre.

 A városüzemeltetési rendszer alkalmazásával rengeteg helyszíneléssel töltött idő, járulékos költség, eszköz, üzemanyag takarítható meg, gyorsabb, így pontosabb döntés-előkészítés valósítható meg, ami elengedhetetlen a XXI. századi felelős gazdálkodáshoz.

A közelmúltban kialakult és köztudatban nagyon hamar elterjedt „intelligens város”, „intelligens régió” koncepciójának fő célja, hogy egy jól megfogható és az érintettek számára könnyen használható információs bázis alakuljon ki települési vagy regionális szinten, egy mindenki számára elérhető, platform-független alkalmazással. Ezáltal lehetősége nyílik mind a közhivataloknak, mind a vállalkozóknak, mind a magánszemélyeknek arra, hogy a munkájukhoz, üzletvitelükhöz vagy akár a szórakozáshoz szükséges mindennapi információt megkapják.

Az intelligens városok alapkövének letételére és későbbi összefogására az önkormányzatok látszanak legalkalmasabbnak, hisz az önkormányzat lehet az a szervezet, amely jogállásánál fogva eredményesen gyűjtheti be az igazgatása alá tartozó alapinformációkat. Itt gondolunk a közhiteles alaptérképekre, szabályozási térképekre, térképi szimbólumokra, közérdekű adatbázisokra, valamint a közmű alaptérképekre és városüzemeltetési adatokra.

Természetesen ennek alapfeltétele, hogy létezzen egy város szintű számítógépes hálózat, amely megoldja a gyors online kommunikációt az önkormányzatok, közműszolgáltatók, földhivatalok, közigazgatási intézmények és városüzemeltetők között. Ebben az internetes környezetben – a szolgálati utak betartásával – az érintett intézmények közvetlenül hozzáférhetnek egymás publikus adataihoz is. Fontos szempont, hogy a felhasználói oldalon ne legyen szükség speciális, drága erőforrásra, mert akkor sokak előtt bezárul az elektronikus kommunikáció lehetősége, ami a lehetséges felhasználói kör beszűkülését eredményezi. Az összeadott alapinformációkat Interneten keresztül ki lehet és ki is kell nyitni a vállalkozói, a banki, a szolgáltatási és minden olyan szféra felé, amely ehhez a felülethez kapcsolódva önmagától, a saját jól felfogott üzleti érdekéből is további információkkal teheti teljesebbé a rendszer adattartalmát.

A szolgáltató cégek, profitorientált szórakoztatóközpontok – mozik, színházak, szórakoztató intézmények, stb. – kínálhatják szolgáltatásaikat. Így információt közölhetnek önmagukról nem csak városon vagy régión belül, hanem a világon bárhol Internet előfizetéssel rendelkező partnerek felé.

Kifejezetten a önkormányzatok és városüzemeltetők számára fejlesztettünk egy olyan térinformatika alapú alkalmazást, amely alkalmas műszaki nyilvántartásra, dokumentumkezelésre, a munkafolyamatok támogatására, jelentéskészítésre és vezetői döntéstámogatásra is.

 

Nagy előnye a moduláris felépítés, a kötetlen, testreszabható adatmodell és a webes felhasználói kezelőfelület. A rendszer napi használata nem igényel különösebb szakmai előtanulmányokat, könnyen elsajátítható. Elérhető belső intranetes hálózaton, illetve szükség szerint akár interneten is. Egyszerre többen is használhatják, de az egyes adatérzékeny funkciók használata akár jogosultsághoz is köthető.

A megoldás nemcsak a térinformatikai műszaki nyilvántartó adatbázis létrejöttét, hanem a változások folyamatos kezelését, rendezését és az informatikai támogatást is biztosítani tudja.

A rendszer tervezésekor fontos szempont volt a pénzügyi keretek függvényében történő fokozatos bevezetés lehetősége. Tudjuk és tapasztaltuk, hogy az önkormányzati és városüzemeltető cégek nyilvántartásában szereplő adatok számos esetben különbözőek lehetnek, ezért szükség van az úgynevezett adatmodellek testreszabására. A már telepített rendszereknél kialakult adatmodellek viszont jó kiindulási adatnak tekinthetők és megkönnyítik az egyéni igények által megkívánt átalakítást. A rendszerben könnyen rögzíthetjük akár WEB-es felületről is az egyes objektumokhoz (fák, közterületi eszközök, fizető parkolók, parkok, reklámtáblák, szobrok, díszkutak, stb.) kapcsolódó adatokat, de a dokumentumkönyvtár segítségével akár teljes archívumokat csatolhatunk az egyes elemekhez.

A téradatok kezelési folyamatainak központosításával lehetővé válik, hogy mindenki naprakész adatokhoz jusson, és megakadályozhatók az adatok következetlen kezelése és tárolása miatt fellépő problémák. Növekszik az irodai és helyszíni munkák termelékenysége, csökkennek a költségek. A gyorsabb adatkezelés és adatbázis változás a szervezet minden szintjén kifejti jótékony hatását.

A döntéshozók – polgármester, jegyző, főépítész – számára is, akik a CAD vagy GIS technológiát nem feltétlenül ismerik, azonnal elérhetővé válnak webes felületen az önkormányzati vagy városüzemeltetési nyilvántartásban szereplő aktuális adatok. Eddig, ezeknek az adatoknak, vezetői információknak az előállítása időigényes feladat volt, sok esetben hetekig tartó adatbányászattal lehetett csak elkészíteni.

Mi lehet ebből a haszna az önkormányzatnak és a rendszer más adatszolgáltatóinak? Mindenekelőtt a magasabb szintű, biztonságosabb és nem utolsó sorban gyorsabb információáramlás, a lakosság tájékoztatási szintjének emelése, a lecsökkent hivatali ügyfélforgalom és még számos egyéb pozitív hatás. Másrészt a külvilág felé nyitottabbá és ismertebbé váló régió, a nagyobb üzleti lehetőségek, a befektetések növekedése, a fejlődő idegenforgalom, a felpörgő pénzmozgás, az ezek által generált nagyobb bevételek, az esetleg csökkenő munkanélküliség és természetesen a több helyi adó bevétel.

Azáltal, hogy az adatok jobban hozzáférhetők, nem csupán a döntéshozatal feltételei egyszerűsödnek, hanem az ügyfelek és a lakosság számára is jobb szolgáltatást nyújthat a hivatal. Hatékonyabb és gyorsabb ügyfél-kommunikációra és eredményesebb lakossági szolgáltatói egyeztetésekre lesz lehetőség.

A CityScape Rendezési és Szabályozási tervdokumentációt kezelő modulja szinte felfogható egy virtuális Építésügyi Tájékoztatási Irodának, ahol gyors és megbízható információhoz juthatunk a város területeivel és ingatlanaival kapcsolatos elhatározásokról. Megnézhetjük a város szabályozási tervének bármely részletét, információt kérhetünk a telekre, területre vonatkozó előírásokról. A rendszer a rendezési terv adatbázisának szabványos jelöléseit, jelkulcsi elemeit változtatás nélkül jeleníti meg. Az övezeti előírások, szabályozási tervlap, és az átnézeti térkép pedig egy gombnyomásra elállítható és adható át az ügyfél számára.

Nem lenne-e érdemes pénzt és időt megtakarítva felváltani a nehézkes papír alapú adatgyűjtést olyan hordozható számítógépekkel, amelyek a felmérések helyszínét térképen ábrázolják, rögzítik az adatgyűjtéshez szükséges aktuális pozíciókat és azokat a leíró adatokat, dokumentumokat, amelyek a mérésekhez kapcsolódnak?

A CityScape rendszert is akkor tudjuk legjobban kihasználni, ha az adatgyűjtés, térképi megjelenítés a terepen is rendelkezésre áll. A térképi megjelenítés lehetőséget biztosít arra, hogy mérési eredményeinket a képernyőn kézzelfoghatóan is megjelenítsük, akár online. Táblagépről közvetlenül vihetünk fel adatokat a szerverre az aktuális GPS koordináta alapján vagyok azok térképen történő megmutatásával. A GPS-vevővel végzett terepi adatgyűjtés spektruma kiszélesíthető, ha nemcsak a földrajzi pozíciót rögzítjük és kitöltjük az adatgyűjtő sablont. A beépített digitális fényképezőgéppel gyűjtött adatok integrálásával olyan gazdag térinformatikai adatbázis jön létre, amely támogatni tudja a földrajzi információkon alapuló döntéshozást is.

Referenciák:
  • Érd MJV PH
  • Győr MJV PH
  • Kaposvár MJV PH
  • Kecskemét MJV PH
  • Mosonmagyaróvár MJV PH
  • Veszprém MJV PH
  • Zalaegerszeg MJV PH

„A mai digitális világban egyre inkább elvárás a Hivatal felé, hogy széleskörűen és gyorsan tudjunk naprakész tájékoztatást adni, adatokat szolgáltatni a helyi lakosságnak és a befektetők számára. Ebben rendkívül nagy segítséget nyújt az új térinformatikai rendszerünk!

 A főépítészi munka során a döntéselőkészítésben, a vezetők tájékoztatásában szintén hasznos segítség, melyből igényeink szerint válogathatjuk le az adatokat. Alaptérkép, rendezési terv, közműtérkép, ortofotó, történeti térképek, vagyonkataszter és számos adatbázis egy helyen… Látványos és gyors, mint ha egy új kollégát kaptunk volna az irodára!

 Jó döntés volt, és megérte az időt, amit rászántunk az adatok begyűjtésére és a rendszer „személyre szabására”, amiben a VARINEX Zrt. maximálisan a partnerünk volt.

 A projekt során egy dologtól tartottam; hogy mennyi idő alatt tudom ennyi idősen elsajátítani a térinformatikai rendszer használatát, de az oktatási segédleteknek és a személyes oktatásnak köszönhetően ezzel semmi probléma nem volt. A legjobb szívvel ajánlom azoknak, akik még nem próbálták, mert ahogyan Einstein is megmondta: „Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradnod.”

 Balogh Krisztina

Kaposvár Megyei Jogú Város Főépítésze

Az Országos Főépítészi Kollégium elnökhelyettese

  

CityScape (4/1) – Általános funkciók, kezelőfelület

A CityScape kifejezetten Önkormányzatok és Városüzemeltetők számára fejlesztett olyan térinformatikai alapú alkalmazás, amely alkalmas műszaki nyilvántartásra, dokumentumkezelésre, munkafolyamatok támogatására, jelentéskészítésre és vezetői döntéstámogatásra is.

Tekintse meg videónkat az általános funkciókról, kezelőfelületről!

CityScape (4/2) – Városüzemeltetési modulok ismertetése

A CityScape Önkormányzati és Városüzemeltetési Rendszer Városüzemeltetési moduljaival akár a WEB-es felületről is feltölthet a térképre objektumokat, módosíthatja azok adatait, illetve kapcsolhat hozzájuk komplett dokumentációkat.

Tekintse meg videónkat a rendszer moduljairól!

CityScape (4/3) – Általános lekérdező modul (ÁLM)

A CityScape Önkormányzati és Városüzemeltetési Rendszer Általános Lekérdező Moduljával (ÁLM) saját lekérdezéseket állíthat össze és jeleníthet meg a térképen a térinformatikai rendszerbe előzőleg rögzített adatokból.

Tekintse meg videónkat az általános lekérdező modulról!

CityScape (4/4) – Virtuális Építésügyi Tájékoztatási Iroda

A CityScape Önkormányzati és Városüzemeltetési Rendszer Virtuális Építésügyi Tájékoztatási Iroda moduljával gyors információt kaphat egy kiválasztott földrészlethez tartozó övezeti előírásokról és rendelkezésekről.

Tekintse meg videónkat a Virtuális Építésügyi Tájékoztató Iroda moduljáról!

 


Ha érdeklődik a téma iránt keresse kollégáinkat, vagy kövesse nyomon folyamatosan frissülő cikkeinket a témában. 

Amennyiben szakmai ismereteit bővítené és elsőként szeretne hozzáférni a legfrissebb újdonságokról szóló hírekhez vagy cikkekhez, elég egyetlen kattintás: legyen tagja Facebook közösségünknek vagy iratkozzon fel Hírlevelünkre!  

Kapcsolattartók:

Baranyi Péter
GIS üzletág igazgató
+36 1 273 3423
+36 30 914 3453
peter.baranyi@cads.hu
Cservenák Róbert
GIS projekt menedzser
+36 1 273 3420
+36 20 583 7292
robert.cservenak@cads.hu