Egy komplex térinformatikai rendszer bevezetésének sikertörténete, melynek során az Autodesk szoftverek támogatásával a papír alapú nyilvántartásból pár év alatt egy stabilan működő, megbízható adatokat tartalmazó műszaki nyilvántartó rendszer fejlődött ki.

Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. 2006-ban történelmi fordulóponthoz érkezett, hiszen az addig tisztán önkormányzati fenntartású szolgáltató tulajdonosi szerkezete megváltozott, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., valamint a Veolia Víz Zrt. belépésével.

A szakmai befektetők megjelenésével új fejezet kezdődött az ÉTV Kft. életében. Egy racionálisabban, erőforrásaival hatékonyabban gazdálkodó, erősebb szolgáltatói szemléletű, a fogyasztói igényeket és a tulajdonosi elvárásokat magasabb szinten kielégítő, szakmailag felkészült, stabil pénzügyi helyzet megteremtésére képes, a fejlesztéseket is finanszírozni tudó, átlátható működési renddel bíró szolgáltató látja el a szolgáltatási területén működő Önkormányzatok alapfeladatát jelentő ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és -tisztítást.

A szemléletváltásnak köszönhetően a Társaság szinte minden területén fejlesztések kezdődtek, ennek során indult el a térinformatikai rendszer fejlesztése is 2010 tavaszán.
A térinformatikai rendszer fontossága már a rendszertervezési szakaszban is megmutatkozott, hiszen sok informatikai fejlesztést erre kívántak ráépíteni.

Térinformatikai rendszer hiányában az üzemeltetett infrastruktúra nyilvántartása papír alapon zajlott egészen 2010-ig, a térinformatikai fejlesztések kezdetéig. A papír alapú nyilvántartás már nem tudott megfelelni a kor elvárásainak, a folyamatosan gyorsuló világban mindenképp szükség volt a folyamatok felgyorsítására.

Nagyon jó példa erre egy egyszerű ügyfélszolgálati adatszolgáltatás, amikor is a leendő ügyfél információkat kér a vásárolt telkére vonatkozóan – Van-e vízrákötési lehetősége? A szennyvíz-elvezetés megoldott? stb. Ilyen és ehhez hasonló kérdések mindennaposak, melyekre a válaszokat csak napok elteltével volt lehetőség megadni, hiszen a papírtérképeket elő kellett keresni a tervtárból, a megfelelő szelvényeket pedig lefénymásolni.

A rendszerek jobb átláthatósága érdekében egyre több statisztikai adat szolgáltatásával kell megbirkózni, melyek az elavult nyilvántartás és annak nehézkes változásvezetése miatt már-már lehetetlen feladatnak tűntek. Ekkor döntött úgy Társaságunk, hogy a szakma egyik leginnovatívabb fejlesztőjének segítségével modernizálja a térképi nyilvántartását és integrált térinformatikai rendszert vezet be.

Az adatérték növelés és a hatékony integráció eredményeként a térkép és naprakész műszaki adatok könnyen hozzáférhetőek a napi munkafolyamatok segítése és a döntéshozás támogatása céljából – a vállalat minden szintjén.

“Az Autodesk szoftvergyártó cég speciális, kifejezetten közmű cégek számára fejlesztett Autodesk Infrastructure Map Server és AutoCAD Map 3D szoftverei, valamint az adatok tárolását szolgáló Oracle adatbázisa a rendszer építőkockái. A technológiához társult a VARINEX Informatikai Zrt. közel évtizedes szakmai tudása, amely segítségével az építőkockákból és a meglévő papír térképeinkből, különböző formátumú adathalmazainkból egy köz-ponti téradatbázis alapú komplex nyilván-tartó rendszert tudtunk építeni.” – Baranyi Péter GIS Üzletág Igazgató, VARINEX Zrt.

Ezek az alaptérképek is hordoznak hiányosságokat magukban, rajzolási hibák előfordulhatnak, illetve a területeket (telkek, épületek) határai egyszerű vonalak, melyek térinformatikai rendszerben való felhasználáshoz alkalmassá kell tenni, ezeket javítani kellett. Az alaptérképek feldolgozása után a meglévő papír hálózati térképek feldolgozása volt a feladat, a beszkennelés követően az alaptérképek és az AutoCAD Map 3D szoftver segítségével georeferárálást végeztünk, vagyis az EOV koordináta rendszerben a helyükre illesztettük a szakági tartalmat.

A szoftver szakág specifikus víz és szennyvíz moduljait használtuk ezután, és mivel a szoftver AutoCAD alapokra épül, így a szakági tartalom felszerkesztése nem okozott gondot. A szakági modulok a magyarországi elvárásoknak megfelelően, előre létrehozott objektum osztályokat tartalmaznak, az összes szükséges kitölthető és választható leíró adatokkal együtt.

Például egy tűzcsap típusú objektum osztály gyárilag tartalmaz olyan mezőket, mint: gyártó, típus, maximális nyomás, utolsó karbantartás dátuma stb.

Egy olyan módszertant dolgoztunk ki, mely idomult a szoftverben rejlő lehetőségekhez és ennek köszönhetően egy év alatt a Társaság által üzemeletetett összes település összes papír alapú térképe digitálisan átalakításra került.

Mostanra a térinformatikai rendszerünk szerves részévé vált a cég mindennapi működésének. A műszaki osztályok a mindennapos üzemeltetéshez, karbantartások tervezéséhez használják. A Társaság ügyfélszolgálati munkatársai is napi rendszerességgel, folyamatosan használják a webes felületű rendszert bekötések ellenőrzésére, a lakossági kérdések megválaszolására, térképmásolatok készítésére stb.

Sikerrel építettünk ki egy digitális térkép adatszolgáltatási rendszert, a Társaságunkkal kapcsolatban álló tervező irodák legnagyobb megelégedésére. A legkülönfélébb jelentések előállítására használjuk a rendszert, folyamatosan szolgáltatunk statisztikai adatokat az OSAP keretében, a tulajdonos Önkormányzatoknak, Vízügyi Igazgatóságoknak, Katasztrófavédelemnek. Az új kihívásokat is sikerrel vette a rendszerünk, segítségével egyszerűen és gyorsan tudtuk megállapítani a közműadó bevallásához szükséges alap adatokat, sikerült pontosítani az üzemeltetési engedélyeket.

Továbbfejlesztési irányunk a még rugalmasabb használat, az egyszerűsített terepi hozzáférés érintőkijelzős eszközökön, továbbá folytatni kívánjuk a rendszer integrálását a Társaság többi kulcsfontosságú alkalmazásával.

Az Autodesk megoldásai lehetővé teszik, hogy a közmű infrastruktúra kezelését egy integrált folyamatban tegyük meg a tervezés – kivitelezés – nyilvántartás – üzemeltetés – elemzés – rekonstrukció lépéseinek keretében, azok teljes életciklusában. Célunk, hogy ezeket a lehetőségeket vállalatunknál is a legmagasabb szinten kihasználjuk tekintettel az egyre szigorodó gazdasági, jogi és műszaki környezetre –költséghatékony válaszokat adva a kihívásokra.

Összességében, nemcsak a vállalat térképi nyilvántartása lett átláthatóbb, de a munkafolyamatok is lényegesen egyszerűbbé váltak: felgyorsult a külső adatszolgáltatás a tervezők, a lakosság, valamint a különféle hivatalok felé, továbbá a cég belső munkafolyamatai is jelentősen átalakultak és egyszerűsödtek az integrált központi téradatbázisra épülő térinformatikai rendszernek köszönhetően.

“A térinformatikai rendszer elindította azt az informatikai integrálódást, melyet évek óta terveztünk. Minden műszaki és ügyviteli rendszer eredője és torkolata a térinformatika, a víz- csatorna közművagyon aktuális, pontos térképi kimutatása, mely nemcsak annak pontos nyomvonalát és helyét határozza meg, de minden jogszabályi követelménynek megfelelve ismerjük azok műszaki és gazdasági paramétereit, jellemzőit.”

Sárosi Péter, gazdasági igazgató

“A térinformatikai rendszer a társaságunk egyik legkorszerűbb informatikai megoldása. Segítségével alig több mint 2 év alatt teljesen kiváltottuk az addig papír alapon vezetett térképi állományunkat. A víz- és csatornaszolgáltatás biztos alappillére, a folyamatos, biztonságos és magas színvonalú tevékenységünk záloga.”

Lanku Ildikó, ügyvezető igazgató


Az Arkance Systems Hungary (korábban Varinex-CADStudio Kft.) Magyarország egyik meghatározó megoldásszállítója az önkormányzati és városüzemeltetési térinformatika, a digitális térképezés, valamint közműnyilvántartás, tervezés és kezelés területén. Ha érdeklődik a téma iránt keresse kollégáinkat, vagy kövesse nyomon folyamatosan frissülő cikkeinket a témában. 

Amennyiben szakmai ismereteit bővítené és elsőként szeretne hozzáférni a legfrissebb újdonságokról szóló hírekhez vagy cikkekhez, elég egyetlen kattintás: legyen tagja Facebook közösségünknek vagy iratkozzon fel Hírlevelünkre!  

Kapcsolattartó:

Baranyi Péter
GIS üzletág igazgató
+36 30 914 3453 | +36 1 273 3423
peter.baranyi@arkance-systems.com